Yeni Normal Hayatlarımızda Sürdürülebilir Turizmin İpuçları

Pandemi döneminde tüm dünyada uygulanmaya başlanan seyahat kısıtlamaları ile birlikte diğer birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de duraksamalar yaşandı. Çünkü evlerimize kapandığımız, tüm rutinlerimizi yalnızca evlerimizden yürüttüğümüz bir sürecin içine girdik.

Kısıtlamalar kalktığında ya da genişletildiğinde dahi tatile çıkmak, alıştığımız ve yaşadığımız alanlardan uzaklaşmak ya da farklı destinasyonlar keşfetme isteği yerini sosyal mesafeyi korumaya, hijyenimizi sağlama ihtiyacına ve koruyucu önlemler almaya bıraktı. Ancak “yeni normal” içinde yaşamaya ve rutinlerimizi sürdürmeye devam etmenin gerekliliğinin de farkındalığı ile turist olmak için yeni yollar aramaya başladık. Bu noktada sürdürülebilir turizm, “yeni normal” yaşantılarımız için biçilmiş kaftan.

Sürdürülebilir turizm, ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel dengenin bir arada gözetildiği bir turizm anlayışı olarak bilinir. Bu bağlamda turizm sektörünün, sektör çalışanlarının ve turizm faaliyetini gerçekleştiren bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bu model, doğayla bir bütün halinde olmayı da önemser.

Çevresel faktörler, hastalıklar ve salgınlar, tüketim alışkanlıkları, sosyal etkiler göz önünde bulundurulmadığı takdirde yakın gelecekte bu sektörün devamlılığını sağlayamayacağını ve zarar göreceğini söylemek de mümkün. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm tam da bu yüzden önemli bir turizm modeli ve ekonomik denge için de elzem görülmeli.

Sürdürülebilir turizm modeli salt sektör sahiplerine ve çalışanlarına yönelik değil, aslında doğrudan turistlere de yönelik bir model olduğu aşikar. Dolayısıyla bizler de yeni normal yaşantılarımızda turist olmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmenin yollarına odaklanmalıyız.

Sürdürülebilir bir şekilde seyahat edebilmenin üç önemli ipucu;

 Yaşadığımız coğrafyayı tanımak.
Ulusal destinasyonların ziyareti, küresel seyahatlerden daha kolay ve aynı zamanda çevresel, sosyokültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği de destekler nitelikte bir eylemdir.
 Basit ve sürdürülebilir hareket planları yapmak.
Yolculuk, konaklama, eğlenme ve ihtiyaçlara yönelik planlama yaparken basit ve doğayla bütün düşündüğümüz takdirde sürdürülebilir olması mümkün. Örneğin, yürüyüş, bisiklet ve tren gezileri gibi karbon emisyonuna azaltmaya yönelik geziler planlanabilir, küresel hasara neden olabilecek endüstriyel araçlardan olabildiğince uzak durmaya özen gösterilebilir.
 Yerel halkı desteklemek, yerel kalmak.
Yerel halkın kalkınmasını ve ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak adına yerel işletmeler, tur rehberleri ve yerel gıdalar önceliğimiz olmalıdır.